Pravidla pro ochranu osobních údajů

Člen věrnostního systému n.joy card svou registrací do systému n.joy card uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku a také v souvislosti s členstvím v systému n.joy card (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce.

Správcem osobních údajů je společnost CORTEX, spol. s r.o., U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9, IČO 471 256 16 a obchodní partneři programu n.joy card.

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje člen věrnostního systému n.joy card na dobu do odvolání souhlasu, případně na dobu trvání členství v systému n.joy card a po ukončení členství v systému n.joy card na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v systému. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a to písemným doručením odvolání souhlasu tomu z daných správců, u kterého má být souhlas odvolán. V takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla správce nebude osobní údaje člena klubu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace.

Člen systému n.joy card bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů (člen věrnostního systému n.joy card), který zjistí nebo se domnívá, že některý z uvedených správců provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat jednoho konkrétního nebo oba uvedené správce o vysvětlení nebo požadovat, aby jeden konkrétní nebo oba uvedení správci odstranil/i takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.